Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht Cultuurzaam
Yvonne Geerdink – voorzitter
Gerrit Volkers
Miranda Kolkman
Hans Wouters
Carin Tappel

De nevenfuncties, WNT-gegevens en de toekomstvisie vind je op de website van Cultuurzaam.