Raad van Toezicht

Het ICO is een professionele advies-, netwerk- en projectorganisatie. We richten ons op de pijlers cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat doen we vooral in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseren we jaarlijks Kunstbende in Drenthe.

directeur/ bestuurder: de heer W.S. de Vries (Wytze)
Lid bestuur stichting Compenta sinds 2015 (onbezoldigd)
Voorzitter stichting Jeugd Symfonie Orkest Drenthe (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Primenius (bezoldigd)

directeur/ bestuurder: mevrouw M.E.S. Vegt (Marieke)
Bestuurslid Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe  (onbezoldigd)
Secretaris en penningmeester Stichting Compenta (onbezoldigd)
Bestuurslid Stadsschouwburg De Harmonie (onbezoldigd)
Voorzitter Werkveld Adviesraad van de Master Cultuureducatie Groningen (onbezoldigd)
Lid Werkveld Advies Raad Prins Claus Conservatorium (onbezoldigd)
Adviseur Raad voor Cultuur (educatie) (onbezoldigd)
Voorzitter Raad van 12 (onbezoldigd)
Lid stichting Jeugd Symfonie Orkest Drenthe (onbezoldigd)

 

de leden van de raad van toezicht:

mevrouw Y.J.L. Geerdink (Yvonne) voorzitter Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
Coach en organisatiecoach Yvonne Geerdink
Lid Raad van Commissarissen, voorzitter remuneratiecommissie bij Actium, woningcorporatie Drenthe
Bestuurder St. Querido Groningen. Stichting Querido Groningen (wonen, welzijn en samenleven)
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Turiani-hospital, Tanzania
(plaatsvervangend) lid van de ministeriele Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet op voordracht van Aedes. (Vanaf 2016)

de heer G.R. van der Meij (Rinze) – vice voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter remuneratiecommissie
Voorzitter stichting voedselbanken Zuidwest Drenthe

mevrouw M. Kolkman (Miranda) – lid Raad van Toezicht en lid cie. Cultuur en Kwaliteit
Plaatsvervangend griffier en secretaris rekenkamercommissie, gemeente Assen
Eigenaar Kolkman Advies (advies en organisatie binnen de cultuursector)

mevrouw H.H. Kerperin (Hermien) – lid Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
Senior planoloog/adviseur en vestigingsmanager ruimtelijke ordening bij Bugel Hajema Adviseurs
Vennoot Maatschap Plas-Kerperien, schapenhouderij
Fractievoorzitter CDA fractie waterschap |Hunze en Aa’s

de heer A.F. Nicolai (Frits) – lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie
Concerncontroller en manager Control & administraties bij Trajectum
Lid raad van toezicht Woonborg Vries
Lid raad van toezicht Fier

de heer G.J. Volkers (Gerrit) – lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie
Lid Raad van Commissarissen Sport Drenthe
Lid Bestuur BOKD
Voorzitter Mediaraad RTV Drenthe
Voorzitter Stichting ACV Topsport
Penningmeester Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland
Partner Briljant Finance, Bedrijfsfinancieringen en bedrijfsovernames

de heer J.H.P. Wouters (Hans) – lid Raad van Toezicht en voorzitter commissie Cultuur en Kwaliteit
Lid O&P, landelijk ouderen netwerk PvdA