Raad van Toezicht

Het ICO is een professionele advies-, netwerk- en projectorganisatie. We richten ons op de pijlers cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat doen we vooral in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseren we jaarlijks Kunstbende in Drenthe.

directeur/ bestuurder: de heer w.s. de vries (wytze)
lid raad van toezicht primenius (bezoldigd)
bestuurslid vaart in assen (bezoldigd)
bestuurslid cultureel hart assen (onbezoldigd)
voorzitter bestuur jeugd symfony orkest drenthe (onbezoldigd)

directeur/ bestuurder: mevrouw m.e.s. vegt (marieke)
voorzitter raad van twaalf

de leden van de raad van toezicht
mevrouw y. geerdink (yvonne) – voorzitter
de heer g. volkers (gerrit)
mevrouw h. kerperin (hermien)
de heer f. nicolai (frits)
mevrouw m. kolkman (miranda)
de heer r. van der meij (rinze)
de heer h. wouters (hans)