Proeftuin Filmhub op De Lichtkring in Zuidlaren

In november 2022 startte op basisschool De Lichtkring in Zuidlaren de Proeftuin Filmhub. Dat deden ze in samenwerking met Filmhub Noord, de Digital Art Factory en het ICO Partner in Kunst & Cultuur. In de proeftuin -die onlangs werd afgerond- onderzocht een professionele filmmaker samen met de school welke rol filmeducatie kan hebben in het onderwijs. In dat kader volgden de groepen 7 en 8 het afgelopen half jaar verschillende filmlessen.

 

 

Filmeducatie in de klas

Denk bij filmeducatie bijvoorbeeld aan animaties of een filmscène maken. Aan interviewen of aan het werken met een green screen. ‘In de huidige samenleving trekken er dagelijks allerlei beelden aan kinderen voorbij,’ vertelt filmdocente Ester kroezenga van het ICO Partner in Kunst & Cultuur. ‘Dit vraagt om inzicht in hoe beeldtaal werkt. Hoe je een beeldverhaal kunt vertellen, hoe je een film kijkt en hoe het jouw blik op de wereld beïnvloedt.’ Filmhub Noord pleit er daarom voor om filmeducatie een structurele plek in het onderwijs te geven.

Ervaring van de leerlingen
De filmlessen waren een groot succes. ‘Het was interessant!’ vertellen Lieke en Naomi uit groep 7/8. ‘We hebben veel geleerd over editen, filmen vanuit verschillende perspectieven en de manier waarop je een filmpje in elkaar zet. We zouden het zo weer opnieuw doen!’
Leerkracht Tineke Huisman vult aan: ‘We draaiden een mooi project rondom het thema ‘bouwen.’ De filmmaker introduceerde verschillende filmtechnieken. Na een kort onderzoek kozen de leerlingen een passende filmproductie bij hun onderwerp. Daarna gingen ze enthousiast aan het werk. Er zijn documentaires gemaakt, korte speelfilms en een informatief filmpje. Na afloop kregen ze feedback van de filmmaker én van elkaar. Prachtige resultaten, ik ben erg trots!’

Het vervolg op de Proeftuin Filmhub
De Lichtkring geeft thematisch onderwijs. Alle groepen werken toe naar een eindproduct waarin alle leerstof samenkomt. Denk aan een uitvoering, krant, PowerPoint presentatie óf filmeducatie. Komend schooljaar kijkt de school hoe ze filmeducatie concreet kan inzetten en borgen.