Wie zijn wij

Het ICO is een professionele advies-, netwerk- en projectorganisatie. We richten ons op de pijlers cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat doen we vooral in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseren we jaarlijks Kunstbende in Drenthe.

Missie & Visie
Het ICO gelooft in de kracht van Kunst & Cultuur. Het zorgt voor een ruime blik en reflectie op de eigen identiteit en die van de ander. En het stelt mensen in staat om bij te dragen aan innovatie en de leefbaarheid van de eigen omgeving.

Vanuit die overtuiging werken we iedere dag aan de missie om mensen hun creatieve vermogens te laten ontdekken, ontplooien en uitdrukken. Dit doen we samen met onze partners. Betrokken en altijd vanuit gelijkwaardigheid en inhoud.

Jaarberichten
Nieuwsgierig naar de activiteiten van het ICO in voorgaande jaren? Neem dan een kijkje in onze jaarberichten:

Jaarbericht 2020

Jaarbericht 2019

Jaarbericht 2018

Certificering
Het ICO heeft een kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Raad van Toezicht
Het ICO kent een Raad van Toezicht model, waarbij de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk is voor het besturen van de organisatie. Strategische plannen en begrotingen worden vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd, die tevens toezicht houdt op de uitvoering ervan.

Directeur/bestuurder: De heer Wytze S. de Vries
Lid Raad van Toezicht Primenius (bezoldigd)
Lid bestuur Vaart in Assen (bezoldigd)
Lid bestuur Cultureel Hart Assen (onbezoldigd)
Voorzitter bestuur Jeugd Symfony Orkest Drenthe (onbezoldigd)

De leden van de Raad van Toezicht

Mevrouw M. Kolkman (Miranda) – voorzitter
Plaatsvervangend griffier en secretaris Rekenkamercommissie gemeenteraad Assen (bezoldigd)
Eigenaar Kolkman Advies (bezoldigd)

De heer W.J.J.M. Hulshof (Willem)
Ondernemer/Eigenaar ‘De Kwestie’ (bezoldigd)
Voorzitter Stichting Assen voor Assen (onbezoldigd)

De heer A.F. Nicolai (Frits)
Lid Raad van Commissarissen Rabobank het Drentse Land (bezoldigd)
Lid Raad van Commissarissen Woonborg (bezoldigd)
Manager Control/Administratie Trajectum LVB (bezoldigd)

Mevrouw Y. Turenhout (Yvonne)
Directeur-bestuurder CMO STAMM (hoofdfunctie, bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht schoolbestuur Ultiem (bezoldigd)
Voorzitter Advisory Board Healthy Ageing Hanze Hogeschool (onbezoldigd)

Ontmoet het team

Wytze de Vries Directeur / Bestuurder

06 31 93 00 43 w.devries@methetico.nl

Monique Evertz Directie Assistent & Adviseur P&O

06 25 08 46 71 m.evertz@methetico.nl

Albert Witte Adviseur Financiën & Control a.i.

06 82 82 07 42 a.witte@methetico.nl

Carmen Jonathans Adviseur Marketing, communicatie & fondsenwerving

06 11 91 98 34 c.jonathans@methetico.nl

Akke feenstra Adviseur Cultuureducatie & – participatie

06 31 95 49 82 a.feenstra@methetico.nl

Eva Eggens Adviseur Cultuureducatie & – participatie

06 31 95 49 87 e.eggens@methetico.nl

Josien van Beek Adviseur Cultuureducatie & – participatie

06 31 95 49 84 j.vanbeek@methetico.nl

Jildou Fabriek Adviseur Cultuureducatie & – participatie

06 31 95 49 88 j.fabriek@methetico.nl

Peter Scholing Productieleider

06 31 93 00 48 p.scholing@methetico.nl

Dominique van Waesberge Productieleider & Regiocoördinator Kunstbende Drenthe

06 23 50 96 88 d.vanwaesberge@methetico.nl

Judith Harkema (vervangend) regiocoördinator Kunstbende Drenthe

06 31 93 00 47 j.harkema@methetico.nl

Sandra Wester Productieleider

06 25 07 84 16 s.wester@methetico.nl

Janine Elsinga Senior medewerker projectorganisatie

0592 305709 j.elsinga@methetico.nl

Megan Kuster Medewerker Projectorganisatie

0592 305701 m.kuster@methetico.nl

Ramona van Wijhe Medewerker projectorganisatie & Medewerker administratie en informatie

0592 305728 r.vanwijhe@methetico.nl

Maarten Tegels Medewerker projectondersteuning

06 25 08 10 02 mtegels@methetico.nl

Raymond van Es Coördinator Digital Art Factory (DAF)

06 40 14 14 19 r.vanes@methetico.nl

Demi Tanalepy Medewerker Digital Art Factory (DAF)

06 43 59 18 70 d.tanalepy@methetico.nl

Ester Kroezenga Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Gieten

06 11 07 42 52 e.kroezenga@methetico.nl

Dennis Molema Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Appingedam

06 55 88 00 41 d.molema@methetico.nl

Wytze de Vries Directeur / Bestuurder

Monique Evertz Directie Assistent & Adviseur P&O

Albert Witte Adviseur Financiën & Control a.i.

Carmen Jonathans Adviseur Marketing, communicatie & fondsenwerving

Akke feenstra Adviseur Cultuureducatie & – participatie

Eva Eggens Adviseur Cultuureducatie & – participatie

Josien van Beek Adviseur Cultuureducatie & – participatie

Jildou Fabriek Adviseur Cultuureducatie & – participatie

Peter Scholing Productieleider

Dominique van Waesberge Productieleider & Regiocoördinator Kunstbende Drenthe

Judith Harkema (vervangend) regiocoördinator Kunstbende Drenthe

Sandra Wester Productieleider

Janine Elsinga Senior medewerker projectorganisatie

Megan Kuster Medewerker Projectorganisatie

Ramona van Wijhe Medewerker projectorganisatie & Medewerker administratie en informatie

Maarten Tegels Medewerker projectondersteuning

Raymond van Es Coördinator Digital Art Factory (DAF)

Demi Tanalepy Medewerker Digital Art Factory (DAF)

Ester Kroezenga Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Gieten

Dennis Molema Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Appingedam

Vacatures

Samenwerken?

Voor onze projecten zijn we altijd op zoek naar samenwerkingspartners. Denk aan vakdocenten en workshopdocenten met ervaring in de kunstsector (vooral voor media en muziek). Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. We maken graag kennis met jou!

  • Wij zijn op zoek naar een Controller, die op de juiste wijze zelf ook een beetje creatief is. Een Controller met hart voor kunst & cultuur!

    Als Controller ben jij dé Financial van de organisatie. Er is een financiële administratie, maar je moet ook zelf de handen uit de mouwen steken. Je bent zelf hands-on bezig met de jaarrekeningen, begrotingen, etc. Je vindt het leuk om het steeds een stapje beter te doen en acties te nemen om processen te verbeteren.

    Op de website van recruitmentbureau Immens lees je de volledige vacature.