Wie zijn wij

Het ICO is een professionele advies-, netwerk- en projectorganisatie. We richten ons op de pijlers cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat doen we vooral in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseren we jaarlijks Kunstbende in Drenthe.

Missie & Visie
Het ICO gelooft in de kracht van Kunst & Cultuur. Het zorgt voor een ruime blik en reflectie op de eigen identiteit en die van de ander. En het stelt mensen in staat om bij te dragen aan innovatie en de leefbaarheid van de eigen omgeving.

Vanuit die overtuiging werken we iedere dag aan de missie om mensen hun creatieve vermogens te laten ontdekken, ontplooien en uitdrukken. Dit doen we samen met onze partners. Betrokken en altijd vanuit gelijkwaardigheid en inhoud.

Stichting Cultuurzaam
Per 1 januari 2022 is het ICO bestuurlijk gefuseerd met K&C en CultuurKLIK. De reden voor deze fusie is dat we door samenwerking en innovatie scholen nog beter willen en kunnen ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs. Ook zien we kansen om op lokaal niveau cultuur met het sociaal domein te verbinden. En we zetten we ons samen in voor de talentontwikkeling in Drenthe. De bestuurders van Cultuurzaam zijn Wytze de Vries en Marieke Vegt.

Jaarberichten
Nieuwsgierig naar de activiteiten van het ICO in voorgaande jaren? Neem dan een kijkje in onze jaarberichten:
Jaarbericht 2021
Jaarbericht 2020
Jaarbericht 2019
Jaarbericht 2018

Certificering
Het ICO heeft een kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Raad van Toezicht
Het ICO kent een Raad van Toezicht model, waarbij de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk is voor het besturen van de organisatie. Strategische plannen en begrotingen worden vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd, die tevens toezicht houdt op de uitvoering ervan.

Directeur/ bestuurder: de heer W.S. de Vries (Wytze)
Lid bestuur stichting Compenta sinds 2015 (onbezoldigd)
Voorzitter stichting Jeugd Symfonie Orkest Drenthe (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Primenius (bezoldigd)

Directeur/ bestuurder: mevrouw M.E.S. Vegt (Marieke)
Bestuurslid Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe (onbezoldigd)
Secretaris en penningmeester Stichting Compenta (onbezoldigd)
Bestuurslid Stadsschouwburg De Harmonie (onbezoldigd)
Voorzitter Werkveld Adviesraad van de Master Cultuureducatie Groningen (onbezoldigd)
Lid Werkveld Advies Raad Prins Claus Conservatorium (onbezoldigd)
Adviseur Raad voor Cultuur (educatie) (onbezoldigd)
Voorzitter Raad van 12 (onbezoldigd)
Lid stichting Jeugd Symfonie Orkest Drenthe (onbezoldigd)

De leden van de Raad van Toezicht
Mevrouw Y.J.L. Geerdink (Yvonne) – voorzitter
De heer G. J. Volkers (Gerrit)
Mevrouw H.H. Kerperin (Hermien)
De heer A.F. Nicolai (Frits)
Mevrouw M. Kolkman (Miranda)
De heer G.R. van der Meij (Rinze)
De heer J.H.P Wouters (Hans)

Bezoldiging directeur bestuurder
Het ICO  legt verantwoording af over de bezoldiging van de bestuurders conform de Beleidsregels toepassing wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht en is gebaseerd op het beloningsbeleid voor directie-bestuurders van de branche organisatie Cultuurconnectie. Bekijk hier de WNT gegevens over 2022.

Ontmoet het team

Wytze de Vries Directeur / Bestuurder

06 31 93 00 43 wytzedevries@cultuurzaam.nl

Marieke Vegt directeur/ bestuurder

0592 33 69 88 mariekevegt@cultuurzaam.nl

Monique Evertz Directie Assistent & Adviseur P&O

06 25 08 46 71 moniqueevertz@cultuurzaam.nl

Josien van Beek Teammanager

06 31 95 49 84 j.vanbeek@methetico.nl

Carmen Jonathans Adviseur Marketing, communicatie & fondsenwerving

06 11 91 98 34 c.jonathans@methetico.nl

Liesbeth de Vries adviseur Financiën & Control

06 11 43 35 27 l.devries@methetico.nl

Akke feenstra Adviseur Cultuureducatie & – participatie

06 31 95 49 82 a.feenstra@methetico.nl

Eva Eggens Adviseur Cultuureducatie & – participatie

06 31 95 49 87 e.eggens@methetico.nl

Yvonne Blaauw Adviseur cultuureducatie en -participatie / productieleider

06 21 42 34 38 y.blaauw@methetico.nl

Katrien Lammerts adviseur cultuureducatie & -participatie

06 55 88 00 76 k.lammerts@methetico.nl

Peter Scholing Productieleider

06 31 93 00 48 p.scholing@methetico.nl

Dominique van Waesberge Productieleider & Regiocoördinator Kunstbende Drenthe

06 23 50 96 88 d.vanwaesberge@methetico.nl

Sandra Wester Productieleider

06 25 07 84 16 s.wester@methetico.nl

Janine Elsinga Senior medewerker projectorganisatie & productieleider

06 25087079 j.elsinga@methetico.nl

Megan Kuster Medewerker Projectorganisatie

0592 305701 m.kuster@methetico.nl

Ramona van Wijhe Medewerker projectorganisatie & Medewerker administratie en informatie

0592 305728 r.vanwijhe@methetico.nl

Maarten Tegels Medewerker beheer, ICT & logistiek

06 25 08 10 02 mtegels@methetico.nl

Raymond van Es Coördinator Digital Art Factory (DAF)

06 40 14 14 19 r.vanes@methetico.nl

Demi Tanalepy Medewerker Digital Art Factory (DAF)

06 43 59 18 70 d.tanalepy@methetico.nl

Ester Kroezenga Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Gieten

06 11 07 42 52 e.kroezenga@methetico.nl

Dennis Molema Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Appingedam

06 55 88 00 41 d.molema@methetico.nl

Thijs van Beers medewerker digital art factory (daf)

06 15 35 40 85 thijs@digitalartfactory.nl

Wytze de Vries Directeur / Bestuurder

Marieke Vegt directeur/ bestuurder

Monique Evertz Directie Assistent & Adviseur P&O

Josien van Beek Teammanager

Carmen Jonathans Adviseur Marketing, communicatie & fondsenwerving

Liesbeth de Vries adviseur Financiën & Control

Akke feenstra Adviseur Cultuureducatie & – participatie

Eva Eggens Adviseur Cultuureducatie & – participatie

Yvonne Blaauw Adviseur cultuureducatie en -participatie / productieleider

Katrien Lammerts adviseur cultuureducatie & -participatie

Peter Scholing Productieleider

Dominique van Waesberge Productieleider & Regiocoördinator Kunstbende Drenthe

Sandra Wester Productieleider

Janine Elsinga Senior medewerker projectorganisatie & productieleider

Megan Kuster Medewerker Projectorganisatie

Ramona van Wijhe Medewerker projectorganisatie & Medewerker administratie en informatie

Maarten Tegels Medewerker beheer, ICT & logistiek

Raymond van Es Coördinator Digital Art Factory (DAF)

Demi Tanalepy Medewerker Digital Art Factory (DAF)

Ester Kroezenga Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Gieten

Dennis Molema Locatiecoördinator Digital Art Factory (DAF) Appingedam

Thijs van Beers medewerker digital art factory (daf)

Vacatures

Samenwerken?

Voor onze projecten zijn we altijd op zoek naar samenwerkingspartners. Denk aan vakdocenten en workshopdocenten met ervaring in de kunstsector (vooral voor media en muziek). Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. We maken graag kennis met jou!

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures. Voor een open sollicitatie kan je mailen naar: info@methetico.nl