Inspiratiesessie Spel, verbeelding en het jonge kind | 8 februari 2024

De inspiratiesessie Spel, verbeelding en het jonge kind die gepland stond op donderdag 19 oktober wordt verplaatst naar donderdag 8 februari 2024.

 

 

 

Inspiratiesessie

Bij jonge kinderen zijn realiteit en fantasie nauw met elkaar verbonden. Ze spelen, imiteren en variëren van nature. Het ene moment zijn ze moeder, het andere moment kok, dokter of zelfs Mega Mindy. Die spontaniteit verdwijnt als ze ouder worden. Ze voelen een drempel om aan oefenspel, acteren, of drama te doen. Terwijl dramaspel positieve effecten heeft op de sociale-emotionele ontwikkeling en het probleemoplossend denken. Het helpt kinderen om de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Loes Steenbergen is theatermaker, acteur en theaterdocent bij het Drenthe College. In deze inspiratiebijeenkomst neemt ze je spelenderwijs mee in haar kindvolgende werkwijze. Met als uitgangspunt het natuurlijke spontane spel van het jonge kind. Je gaat naar huis met praktische werkvormen en laagdrempelig dramaspel, die je de volgende dag kunt uitproberen in je klas!

Voor wie?
Leerkrachten uit de onderbouw primair onderwijs, pedagogisch medewerkers, medewerkers BSO, en iedereen die werkt met het jonge kind (2 t/m 7 jaar), werkzaam in Drenthe.
Let op: ben je werkzaam buiten de provincie Drenthe maar wil je je wel opgeven? Mail dan coördinator DNJK Yvonne Blaauw (y.blaauw@methetico.nl)

Waar en wanneer?

  • Waar: Assen, precieze locatie volgt
  • Wanneer: Donderdag 8 februari 2024

Kosten

  • € 19,50 per persoon per persoon

Meer info
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Yvonne Blaauw, coördinator Drents netwerk jonge kind: y.blaauw@methetico.nl