Geld voor cultuurprojecten in het Voortgezet Onderwijs

Via de Drentse regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is geld beschikbaar om nieuwe plannen uit te voeren om jongeren enthousiast te maken voor kunst, cultuur en cultuuronderwijs. Scholen en cultureel ondernemers of culturele instellingen kunnen een compact projectplan met een begroting en dekkingsplan inleveren, zodat de plannen nog dit schooljaar kunnen worden uitgevoerd.

Criteria

  • Het project moet uitgevoerd worden op een vo school in Drenthe
  • De cultureel ondernemer vult een samenwerkingsovereenkomst in met de school
  • Het project moet binnen een jaar worden uitgevoerd
  • Het initiatief moet nieuw zijn of een bestaand initiatief moet worden vernieuwd
  • In de begroting mag max 30% van het totale bedrag aan materiaalkosten worden opgevoerd
  • De aanvrager is een culturele instelling of zelfstandig professional op het gebied van cultuureducatie (KVK nummer)
  • Plannen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er is zeker ruimte voor 10 projecten
  • Een culturele instelling of culturele ondernemer mag één aanvraag indienen
  • Na afloop moet een kort (2x A4) inhoudelijk en financieel verslag ingeleverd worden.

Wil je aanvragen?
Neem contact op met Eva Eggens e.eggens@kunstencultuur.nl.
Samen kijk je naar je plan, je krijgt indien gewenst advies, wij kunnen bemiddelen en we bieden je budget.