Frida dichtbij succesvol afgesloten

Het Drents Museum, Vanboeijen en het ICO Partner in Kunst en Cultuur kijken terug op een succesvolle samenwerking voor het project Frida Dichtbij. Gedurende de tentoonstelling Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo in het Drents Museum in Assen van november 2021 tot en met 18 april jongstleden, werkten de genoemde partijen samen met als doel kunst toegankelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Museum bezoek via livestream

Het project Frida Dichtbij liet zien dat kunst ervaren en maken op een positieve wijze bijdraagt aan de creativiteitsontwikkeling en het sociaal welbevinden van mensen met een beperking. Ook doet het werken onder begeleiding van een professioneel kunstenaar een beroep op de creativiteit en werkt het drempelverlagend. Enerzijds om het Drents Museum te bezoeken en anderzijds om zelf actief met kunst aan de slag te gaan. Wanneer je vanuit het perspectief van de bewoners kijkt, vindt er meer aansluiting plaats en zie, leer en ervaar je veel meer dan vooraf gedacht. Door deze creatieve aanpak ontstond onder de deelnemers een honger naar expressie. Het gebruik van (semi) livestreams is niet meer weg te denken uit het aanbod van het Drents Museum. Deze maken het museum inclusiever voor bezoekers die niet snel het museum zouden bezoeken door ze via een (semi) livestream op dit bezoek voor te bereiden.

Het project in de praktijk
Kunstenaars Gejan Stol en Poldy Koot bezochten twintig woon- en dagbestedingslocaties van Vanboeijen in heel Drenthe. Met hun atelier op locatie bereidden zij de bewoners van Vanboeijen voor op het bezoek aan het museum via een (semi) livestream. Bij het tweede bezoek door de kunstenaars vond de (semi) livestream aan het Drents Museum plaats en schilderden bewoners aansluitend een zelfportret. De positieve resultaten uit Frida Dichtbij benadrukken de meerwaarde van de samenwerking tussen de drie organisaties en kunstenaars en dit vraagt om een vervolg.

Het project was een vervolg op de pilot ‘Helmantel’ in het voorjaar van 2021. Hierin verkenden de betrokken partijen met elkaar hoe middels een (semi) livestream een museumbezoek op een inclusieve manier vorm te geven. En hoe middels een atelier op locatie de creativiteit te prikkelen bij de deelnemers. Financiering van Frida Dichtbij is mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe vanuit de regeling Podium Platteland en de Gravin van Bylandt Stichting.