CultuureducatieNaschoolsPrimair onderwijsVoorschools

Drents netwerk jonge kind

Kinderen zijn van nature onderzoekers, die het meeste leren als ze zelf kunnen ontdekken. Volwassenen spelen een essentiële rol bij de begeleiding van dit onderzoek en deze creatieve processen waar kinderen doorheen gaan. Een rijk ontdek-klimaat is daarbij van belang. Maar hoe creëer je dat? En welke houding en rol vraagt dat van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, onderbouwleerkrachten en ouders in Drenthe?

Wie zijn we en voor wie doen we dit?

Om met het bovenstaande aan de slag te gaan, is door het ICO, K&C, Facet en Cultuurklik het Drents netwerk jonge kind opgericht. Dit inspiratie- en kennisplatform is gericht op creatieve en zintuigelijke ontwikkeling, en is bedoeld voor pedagogische professionals die werken met jonge kinderen, maar ook voor hun ouders. We organiseren daarom inspiratiebijeenkomsten en leertrajecten voor vernieuwende inzichten en tips en tricks die direct toe te passen zijn in de praktijk.

Onze activiteiten zijn gestart in schooljaar 21-22, en we kijken tevreden terug op de afgelopen bijeenkomsten. Zo vonden er doe- en kennisateliers plaats op het gebied van jonge kinderen en creativiteit, over het inrichten van een inspirerend groepslokaal, en organiseerden we een heus mini-symposium over het begeleiden van muzikaal spel. Ook vond er een tweedaagse cursus ‘Begrijpen met je handen plaats’, waar volop aandacht was voor het organiseren en begeleiden van teken- en knutselactiviteiten voor jonge kinderen.

Samenwerkingspartners: NHL Stenden, Alfa-college, Provincie Drenthe, Drenthe College

Meer weten of wil je ook meedoen? Zie onze planning voor meer informatie of mail met coördinator Yvonne Blaauw