CultuurparticipatieTalentontwikkeling

Digital Art Factory

Digital Art Factory (DAF) is een plek waar jongeren samen komen om te experimenteren, onderzoeken en maken. Het is een creatieve plek waar gewerkt wordt met moderne en creatieve technieken. Jongeren bepalen zelf waar ze meer van willen weten en waar ze mee aan de slag gaan. De DAF coaches zijn er om de jongeren op weg te helpen en scherp te houden. DAF is een unieke plek waar jongeren onder elkaar kunnen zijn en kunnen experimenteren, leren en maken wat zij willen.

Broedplaats

De DAF’ers en DAF coaches zijn experts en ervaringsdeskundigen. De basis van DAF zijn de jongeren die zich bij DAF aansluiten. Wat willen zij onderzoeken of maken? Welke ideeën willen zij verder uitwerken? Aan de hand daarvan schaffen ze er waar nodig nieuwe tools of technieken aan. De DAF coach begeleidt dit proces en stimuleert jongeren om samen te werken.

Research & development
Onderzoeken en ontwikkelen staan centraal. In de broedplaats ontstaan interne projecten en thema’s. Jongeren werken individueel of samen aan zo’n project of thema. De DAF coaches ondersteunen en ontwikkelen en leren met hen mee.

Toepassen
De kennis en expertise die DAF’ers en de DAF coaches opdoen wordt regelmatig omgezet in een concreet product of resultaat. Het gaat altijd om maatwerk binnen een samenwerking met bijvoorbeeld scholen of andere geïnteresseerde organisaties. Waar nodig trekken we professionals aan uit het netwerk van het ICO.

DAF locaties
Er zijn DAF locaties in Assen, Gieten en Appingedam. Aan welke activiteiten werken zij? En met wie werken zij samen? Deze informatie over 2023 hebben we verzameld in een facsheet voor elke locatie:

Wil je meer lezen over DAF of weten hoe je met hen in contact komt? Kijk op: www.digitalartfactory.nl.