CultuureducatiePrimair onderwijs

Compenta

In Drenthe is Stichting Compenta penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Binnen Compenta werkt het ICO samen met Stichting Kunst & Cultuur, Facet en CultuurKlik aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op de scholen en de kinderopvang in Drenthe.

Wil je als school het cultuuronderwijs verbeteren?

Dan kun je een financiële bijdrage krijgen. Hiervoor sluit je een samenwerkingsovereenkomst met Compenta. In de overeenkomst staan de plannen en de eventuele samenwerkingspartners als kinderopvang, voortgezet onderwijs of een andere basisschool. Je school ontvangt een financiële bijdrage op basis van het leerlingenaantal.

Het uiteindelijke doel van CMK is het verankeren van cultuuronderwijs in het curriculum van alle scholen in Drenthe.

► Onze adviseurs staan klaar om je te helpen. Maak er gebruik vooral van!
► Jaarlijks organiseren zij ook nascholingen en kennisbijeenkomsten.
► Het evaluatierapport (Evi) helpt je om grip te krijgen op je doelstellingen.

Meer informatie?
Kijk op de website van Compenta of neem contact op met Eva Eggens, adviseur cultuureducatie & -participatie.